Veiligheid en ondersteuning

Van onze zorgverleners mag u een beroepshouding verwachten die zich kenmerkt door een inlevende, open, consciëntieuze, geduldige, motiverende, professionele, leergierige, integere, sociale en communicatieve houding. Ze staat stevig in haar schoenen en beschikt over doorzettingsvermogen, improvisatievermogen en relativeringsvermogen. Onze zorgverleners zijn sociaal en communicatief vaardig: ze hanteren bij beperkte communicatiemogelijkheden een creatieve manier van communiceren. Ze ondersteunen u op een manier, zodat u zoveel mogelijk het leven kunt leiden dat u wilt en gewend bent. Ze hebben hierbij een cliënt- en vraaggestuurde houding, waarbij zij u zien als opdrachtgever. Zij zorgen dat ze in de zorgverlening ook verbinding leggen met uw mantelzorg en versterkt hen waar mogelijk.

Bekijk onderstaand de beroepscode en de beroepsprofielen en beroepscompetentieprofielen van de verschillende professionals die werkzaam zijn bij Interzorg

Medicatieveiligheid

Interzorg en Boomerweb werken samen om de medicatieveiligheid te vergroten. Doet u mee?

Interzorg heeft medicatieveiligheid hoog in het vaandel staan. Om het aantal medicatiefouten te beperken werken wij sinds maart 2016 met de Medicatie Controle App van Boomerweb. Het aantal medicatiefouten is sinds het gebruik van deze innovatieve app aantoonbaar verminderd!

Lees hier meer over veilige principes in de medicatieketen

 

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met mw. M.I. Jacobs via mjacobs@interzorg.net. Bekijk hier de privacyverklaring AVG Interzorg

Elektronische Toedienregistratie

Interzorg wil echter nog een stap verder gaan. Boomerweb heeft de Medicatie Controle App recent uitgebreid met een koppeling met uw apotheker informatiesysteem zodat de medicatie informatie digitaal getoond en afgetekend kan worden in de App. Deze functionaliteit (Elektronische Toedienregistratie) is ontwikkeld in nauwe samenwerking met BENU Apotheken, onderdeel van de Brocacef Groep. BENU Apotheken heeft gezorgd voor de inbreng van de juiste farmaceutische kennis èn voor de totstandkoming van een efficiënte en veilige oplossing voor alle betrokkenen. Voor u als Apotheker betekent de koppeling dat gegevens omtrent medicatie van de cliënten van Interzorg makkelijk en snel elektronisch kunnen worden uitgewisseld tussen uw apotheek en onze thuiszorgmedewerkers. Mutaties zijn snel zichtbaar en toedienlijsten printen is straks niet meer nodig! Elektronische Toedienregistratie staat inmiddels landelijk in de belangstelling. Interzorg roept uw hulp op om optimaal te kunnen werken met de elektronische toedieningslijst