Thuisondersteuning

Waarom thuisondersteuning?

Om de zorg ook op lange termijn betaalbaar te houden stimuleert de overheid dat ouderen en hulpbehoevenden eerst een beroep doen op hun mantelzorgers en/of vrijwilligers. Helaas blijkt dit in veel gevallen niet of slechts gedeeltelijk mogelijk te zijn.

Ook blijkt dat hulpvragers moeite krijgen als de hulp een meer structureel karakter krijgt en een mogelijkheid om iets terug te doen ontbreekt. Hierop inspelend heeft Interzorg haar dienstverlening uitgebreid met thuisondersteuning.

Wat is thuisondersteuning?

Anders dan bij thuiszorg gaat het bij thuisondersteuning niet om medische zorg, maar om ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. U kunt hierbij o.a. denken aan:

Thuisondersteuning van Interzorg gaat echter verder dan het bieden van praktische ondersteuning alleen. De ondersteuning is tevens gericht op het hervinden van de kwaliteit van leven. Voor de een zal het gaan om het hebben van een goed gesprek, voor een ander om het delen van een hobby. Een juiste afstemming tussen thuisondersteuner en cliƫnt vormt hierbij een onmisbare schakel.